Zgodnie z "Ustawą o sporcie" Klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, w związku z czym tylko ubezpieczeni zawodnicy będą mogli uczestniczyć w treningach i meczach turniejowych oraz ligowych.

Art. 38.1 i 38.2 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101270857/U/D20100857Lj.pdf

Ubezpieczenie NNW Kalebnerg

po zmianach 08.07.2019 (ważne do 05.03.2020)

Tabela świadczeń dla zawodników i zawodniczek piłki nożnej

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW

Postanowienia dodatkowe lub odmienne do OWU NNW

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie zawodnika

Informacja Administratora danych osobowych

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona używa plików cookies. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie  plików cookies. Zapoznaj się z naszą   POLITYKĄ PRYWATNOŚCI